Bell Schedules » 1st Grade Minimum Day

1st Grade Minimum Day

1st Grade Minimum Day Minimum days are every Thursday
Description / Period Start Time End Time Length
Instruction 8:10 AM 9:35 AM 85 min
Recess 9:35 AM 9:50 AM 15 min
Instruction 9:50 AM 11:20 AM 90 min
Lunch 11:20 AM 11:55 AM 35 min
Instruction 11:55 AM 12:50 PM 55 min