Bell Schedules » 3rd Grade Minimum Day

3rd Grade Minimum Day

3rd Grade Minimum Day Minimum days are every Thursday
Description / Period Start Time End Time Length
Instruction 8:10 AM 9:55 AM 105 min
Recess 9:55 AM 10:10 AM 15 min
Instruction 10:10 AM 11:50 AM 100 min
Lunch 11:50 AM 12:25 PM 35 min
Instruction 12:25 PM 12:50 PM 25 min